MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/programinnhold/Målsettinger og struktur
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

  nett
Målsettinger
Programmets overordnede målsetting er forbedret innovasjonsevne og økt lønnsomhet og konkurranseevne innenfor nordisk marin sektor. Marint næringslivs behov står sentralt i et program som tar sikte på å skape fora for både pre-kompetitive og kompetitive prosjekter.

På det mer operasjonelle planet søker programmet å:
  • bidra til mer innovativt forretningssamarbeid (B2B) med særlig vekt på markedsdrevne nordiske verdikjeder.
  • Skape samhandlingsplattformer for marin næring og andre næringer eller disipliner som kan bidra til økt innovasjonskapasitet innen marin sektor.
  • Skape plattformer hvor marin næring og andre relevante interessenter kan utarbeide industrielle rammeverk for marin sektor.
Definisjon
I denne sammenhengen består marin sektor av de mange verdikjedene som inngår i sjømatsektoren. Herunder leverandører av teknologi og ekspertise samt andre aktører som driver kommersiell utnyttelse av levende marine ressurser.

Programmets struktur
Programmet er inndelt i tre hovedmoduler:
  1. nettverkingsmodul
  2. en prekompetitiv prosjektmodul
  3. fullstendig næringsnettverk- og innovasjonsprosjektmodul.
Utlysning for søkere vil bli annonsert for hver enkelt av de tre modulen for seg. Programmet vil variere i løpet av perioden 2010-2014. 

knapp til modul1
knapp til modul1
knapp til modul1


 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside