MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/programinnhold/Modul 1
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

 

illustrasjon

Modul 1 – Nettverksbygging og etablering av konsortier

Modulen har som hovedmålsetting å etablere nordiske samhandlingsplattformer for konsortier i den marine sektor. Konsortiene kan være verdikjedebaserte (vertikalt samarbeid) eller sektorbasert (horisontalt samarbeid).

Hovedhensikten er å mobilisere næringen, særlig SME'er til å etablere fora hvor aktørene kan drøfte utfordringer knyttet til innovasjon og konkurransedyktighet innen sektoren, samt utlede innspill til ideer og aktiviteter for modulene 2 og 3.

Modul 1 lanseres i løpet av 2010 og vil inneholde en åpen utlysning og direkte støtte/bevilgninger for aktivitet som er initiert av bevilgende konsortium. Alle aktiviteter skal være rettet mot næringen og næringens behov. Deltakelse fra næringen er påkrevd i disse aktivitetene.Aktiviteter i modul 1

1. Workshops og seminarer

* Tematisk eller sektorbasert
Målet med aktiviteter i denne gruppen er å etablere eller støtte eksisterende nordiske/nasjonale næringsrelaterte konsortier (b2b, b2r, b2c).

Samhandling og kommunikasjon mellom nasjonale bransjeorganisasjoner er særlig velkomment – med sikte på å definere og drøfte prekompetitive problemstillinger/ temaer for den marine sektor.

Nye konstellasjoner og nettverk vil bli tillagt ekstra vekt under denne aktiviteten.

* Etablering av nye konstellasjoner som fremmer multidisiplinære tilnærminger som for eksempel bruk av IKT og mikro- og kanoteknologi i den marine sektor

Samarbeid og kommunikasjon mellom ulike disipliner som kan bidra til innovasjon. Følgelig legges stor vekt på fora hvor næringen kan få kjennskap til de nyeste og mest lovende teknologier og tjenester innenfor andre sektorer. På samme måte legges stor vekt på hvordan kunnskap innenfor den marine sektor kan nyttes/kommersialiseres innenfor andre sektorer.

* Nordisk næringsforum
Det eksisterer næringsfora i de nordiske landenes nasjonale sektorbaserte næringer, som for eksempel Pelargic forum, Shrimp (shell fish) forum,Aquaculture forum og Processing forum. Planen er å mobilisere disse foraene i nasjonale og/eller nordiske møter og få innspill og forslag til aktiviteter og temaer i modulene 2 og 3.


2. Faktainnsamling, etablering av konsortier og studieturer

Målet med aktiviteter i denne gruppen er å kartlegge og identifisere potensial for nordisk samarbeid som kan bli yttelrigere styrket gjennom et marint innovasjonsprogram. Aktivitetene kan foregå innenfor de nordiske landene og/eller i Canada.


3. Studier

Målet med disse studiene er å skape felles grunnlag i konsortiet for ytterligere samarbeid blant annet innenfor modulene 2 og 3. Studiene skal ta for seg temaer og problemstillinger som konsortiet definerer som viktige. Rammebetingelser og evalueringskriterier godkjennes av konsortiet for hvert enkelt studium.
 
Les mer om pågående aktiviteter


knapp til modul1
knapp til modul1
knapp til modul1

 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside knapp til Målsettinger og struktur knapp til fremdrift og moduler