MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/Rapporter
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_bakgrunn
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning
 
illustrasjon
 Rapporter
 
lenke til rapport Summary report: Innovasjon og verdiskapning i nordisk marin sektor
Denne rapporten er den første fra studien om verdiskapning i nordisk marin sektor. Den gir et overordnet bilde av den nordiske marine verdikjeden. Temaene verdiskaping, lønnsomhet og innovasjon adresseres også i denne rapporten. Del 2 vil inneholde ”casestudies” som vil beskrive nærmere hvordan nordiske bedrifter har utviklet konkurransefortrinn på innovative måte.

Forfattere: Audun Iversen (Nofima), Jørgen Mørch Klev, Renate Enemark Bergersen, Kristianne Storehaug og Rolf Røtnes (Econ Pöyry)

lenke til rapportInnovative forretningsmodeller i nordisk marin sektor
- Fase2: Value Propositions i Nordisk marin sektor

Denne rapporten oppsummerer fase to av studien Value Propsitions i nordisk marin sektor og analyserer innovative bedrifter i nordisk marin sektor. (Rapporten gir blant annet eksempler på forretningsmodeller og konsepter.)

Forfattere: Audun Iversen (Nofima), Jørgen Mørch Klev, Renate Enemark Bergersen, Kristianne Storehaug og Rolf Røtnes (Econ Pöyry)


lenke til rapport Markeds- og verdikjedeanalyse
- Fase I av prosjektet Value propositions i nordisk marin sektor

Rapporten gir en beskrivelse av de nordiske landenes rolle i å tilby fisk for konsum over hele verden og belyser blant annet hvordan verdier skapes og fordeles gjennom ulike nordiske verdikjeder for sjømat og andre marine produkter.

Forfattere: Audun Iversen (Nofima), Jørgen Mørch Klev, Renate Enemark Bergersen, Kristianne Storehaug og Rolf Røtnes (Econ Pöyry)

lenke til rapport Kartlegging av kunnskap om sjømatmarkedet og brukerdreven
innovasjon i sjømatsektoren

Mål med rapporten har vært å kartlegge kunnskap om trender innenfor sjømatmarkedet og i tillegg størrelsen på sjømatmarkedet i Europa med særlig fokus på de nordiske landene. Videre å undersøke interaksjonen mellom sjømatbransjen og forbrukerne i forhold til de enkelte virksomheters strategiprosesser og produktutvikling av sjømatprodukter.

Utarbeidet for Nordic innovation af GEMBA Seafood Consulting (DK) i samarbeid med Nofima (NO), Atlanticon (FO), Matis (IS), FØI (DK), og DTU Aqua (DK).

lenke til rapport Local raw materials for production of fish feed for aquaculture
This report gives an overview about the status in the Nordic aquaculture industries, with focus on feed production and related businesses. Suggestions are put forward for an increased and more sustainable Nordic aquaculture in the future with focus on local environmentally friendly feed production and new species. Furthermore, information is listed about relevant players in the aquaculture value chain in each country.

Forfattere: Ragnheidur I Thorarinsdottir, Alfred Jokumsen, Bjorn Thrandur Bjornsson and Ole Torrissen

lenke til rapport Market opportunities for waste and wastewater treatment technology for Pangasius farming in Vietnam

This report from Innovation Norway in Vietnam aims to inform the Norwegian suppliers within waste and waste water treatment cluster of challenges of the pangasius catfish industry today. It will also cover analysis on market conditions in the sector to derive possible opportunities for cooperation.

For more information regarding this report ou may either:
- contact Pham Quynh Mai, Market Advisor at Innovation Norway's office in Hanoi,

- or read more on Innovation Norway's home page.
lenke til rapport Innlandsoppdrett

SINTEF Fiskeri og Havbruk AS har sammen med Bioforsk Nord og Nofima Marked gjennomført
en vurdering av mulighetene for økt vekst innen innlandsoppdrett i Norge. I tillegg gir rapporten oversikt over innlandsoppdrett i andre Nordiske land.
lenke til rapport Akvakulturudvalgets rapport

Medio 2009 nedsatte Miljøminister Troels Lund Poulsen og Fødevareminister Eva Kjer
Hansen et udvalg med henblik på at få anbefalinger til, hvordan et ønske om vækst i
akvakulturerhvervet kan forenes med hensyntagen til vandmiljøet. Akvakulturudvalget
afsluttede sit arbejde i maj 2010.
lenke til rapport Innovasjon i sjømatnæringen

Fiskeindustrien viser stor evne til å ta i bruk ny teknologi, til å automatisere og effektivisere. Men likevel er lønnsomheten lav. En viktig årsak til dette er at det er langt mellom de gode differensieringsstrategiene og de gode prisøkende innovasjonene. Vi peker i denne rapporten på behovet for å satse på kunnskap og kompetanse, kvalitet gjennom hele verdikjeden og tiltak for å utvikle nye strategier for å øke verdiskapingen, både gjennom differensiering av lite bearbeidet fisk og utvikling av foredlede produkter og merkevarer.
lenke til rapport I etterpåklokskapens lys
- Finanskrisens effekter i torskesektoren.


Hensikten med denne rapporten er å svare på hvorfor den norske torskesektoren fikk problemer da finanskrisen rammet internasjonale økonomi høsten 2008.
lenke til rapport SILLQUID
- Can a Microwave Quick Tool Predict Quality and Origin of Herring


There is a great need within the fish industry for quick tools to measure origin, fat content and general quality right after landing.
lenke til rapport BASECOD
- Stable and safe production of high quality cod larvae and juveniles


Identifying the current status and the main problems encountered in intensive production
of cod larvae and juveniles and describe novel approaches for production of high quality
cod larvae and juveniles.
lenke til rapport Maximum resource utilisation
- Value added fish by-products


The aim of the project was to improve the competitive-ness of the fish industry by industry driven research.
lenke til rapport Havet er en uudnyttet ressource

Tang på spisebordet, nye stoffer til medicinsk brug og miljøvenlig overfladebehandling af
fx skibe. Ny rapport fra Fødevareministeriet sætter fokus på områder, hvor forskning i
havets uudnyttede ressourcer kan skabe væsentlige samfundsmæssige gevinster.
lenke til rapport Innovation in The Nordic Marine Sector

The aim of this report has been to examine innovation instruments and systems that are available in the Nordic Marine Sector
 
Tilbake til startsiden

 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside