MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/Bakgrunn/Samarbeidspartnere
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning
 
illustrasjon
 Samarbeidspartnere
 
logo Innovasjon Norge Innovasjon Norge

Vi gir lokale ideer globale muligheter
Våre tjenester og programmer Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele
landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

En global organisasjon

Innovasjon Norge er en global organisasjon. I tillegg til å være representert i alle fylkene i landet har vi kontor i over tretti land. I land som Innovasjon Norge ikke er representert med kontor, er det større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader.

Innovasjon Norge har en rekke prosjekter med andre organisasjoner, og samarbeid med andre aktører innenfor vår virksomhet. Les mer om våre prosjekter og partnere.

Eierforhold og forvaltning
Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier av Innovasjon Norge (51 prosent). Fra og med 1. januar 2010 eier fylkeskommunene 49 prosent av Innovasjon Norge. Vi får også penger fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkeskommunene og fylkesmennene.

Historie
1. januar 2004 overtok Innovasjon Norge oppgavene til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.

__________________________
logo AG-FiskAG-Fisk
Arbejdsgruppen for Fiskerisamarbeidet AG-Fisk ble opprettet i 2009 og overtar en del funksjoner fra de tidligere arbeidsgruppene NAF og MiFi.

AG-Fisk er det operative organ for EK-FJLS (Fiskeri og Havbruk), og ivaretar prosjektadministrasjonen for embetsmannsgruppen.

Den primære funksjon for AG-Fisk er å gjennomføre de strategier som er fastlagt av henholdsvis EK-FJLS (Fiskeri og havbruk) og Nordisk Ministerråd og har en rådgivende funksjon overfor EK-FJLS (Fiskeri og Havbruk) og NMR.

__________________________
logo AVS AVS
AVS - Fisheries Research Fund Works on behalf of the ministry of fisheries and agriculture.

The AVS Fisheries Research Fund grants funding to research that optimizes the profitability of marine resources. Funding is granted to projects that relate to all aspects of fisheries and aquaculture.

AVS funding is for practical research and is granted to individuals, companies and research-, development-, and academic institutions. All applications go through a committee that prioritizes and recommends projects to the minister of fisheries and agriculture that increase value of marine resources and strengthen the competitiveness of fisheries.

__________________________
logo Fiskeridepartementet FærøyeneFiskeridepartementet, Færøyene
Ler mer på departementets sider.
__________________________
logo til Fiskeridepartementet IslandFiskeridepartementet, Island

The Fisheries Project Fund
The Fisheries Project Fund is managed by the Ministry of Fisheries and Agriculture. All funding is to be granted to innovative research in fisheries and to the management of fisheries.

The Fisheries Project Fund consists of two divisions: general division and the division for marine research. The Minister for Fisheries and Agriculture appoints three people to manage each division.

The general division grants funding to projects that are within the project areas of the Marine Research Institute, the Directorate of Fisheries, Institute of Freshwater Fisheries, Matís ohf. and the Fisheries Research Fund (AVS).

The division for marine research grants funding to: individuals, companies, research-, development- and academic institutes. Funding is granted to projects that aim to research and develop Icelandic marine life and promote long-term sustainable utilization of oceanic resources and improved competitiveness of marine resources within the economy.

Application for grants is advertised in the media. Funding is granted for one year at a time. For additional funding reapplication must take place but only if a project meets the necessary requirements for quality and progress.

__________________________
Logo til NoraNORA
NORA er en grænseregional komité under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram, der fungerer som et mellemstatligt samarbejde. Den nordiske forankring og den projektorienterede arbejdsform giver

NORA et godt grundlag for at iværksætte transnationalt samarbejde, baseret på nordiske målsætninger og værdier.

NORA finansieres af Nordisk Ministerråd suppleret med et nationalt bidrag fra samarbejdets fire deltagere, Færøerne, Grønland, Island og Kystnorge.

NORAs komité, som består af tre medlemmer fra hvert af de fire deltagerlande, fastlægger den overordnede linje for NORAs arbejde i en flerårig strategi.

NORAs hovedsekretariat er beliggende i Tórshavn på Færøerne. I de øvrige lande bemander fire kontaktpersoner sekretariaterne i Island, Grønland, Syd- og Vestnorge samt Nordnorge.

NORA skal bidrage til at styrke samarbejdet i regionen for at gøre Nordatlanten til en kraftfuld nordisk region, kendetegnet ved en stærk, bæredygtig økonomisk udvikling. Det sker bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem erhvervsvirksomheder og forsknings- og udviklingsorganisationer på tværs af landegrænserne. Det er således NORAs opgave:
  • at skabe politiske og faglige arenaer, hvor nordatlantiske problemstillinger drøftes og strategier og fælles initiativer udvikles
  • at formidle og iværksætte projektsamarbejde
  • at virke for udvikling i overensstemmelse med nordiske principper for bæredygtighed
  • at udvikle NORA til en attraktiv platform for nordisk samarbejde med nabolandene

__________________________
Logo til NICeNordisk InnovationsCenter
Nordisk InnovationsCenter (NICe) initierer og finansierer prosjekter som stimulerer innovasjon. Vi samarbeider med næringsliv, myndigheter og forskning.

Vår rolle er også å formidle kunnskap om innovasjon og spre resultatene fra våre prosjekter. Vi skal bidra til å øke innovasjons- og konkurranseevnen til nordisk næringsliv gjennom innovasjonssamarbeid over grensene. Nordisk InnovationsCenter er underlagt Nordisk Ministerråd og er samlokalisert med andre nordiske organisasjoner i Oslo sentrum.

I dag er NICe en viktig bidragsyter til nordiske innovasjonssatsninger. NICe har tre satsningsområder:

  1. Et grenseløst Norden – hvor det er fri bevegelse av alle innovasjonsressurser på tvers av grensene; bidra til økt konkurranse og etablering av Norden som en grenseløs region.
  2. Innovasjon – innovasjonsverktøy, innovasjonspolitikk og styrket entreprenørskap i Norden.
  3. Tematiske satsinger - innenfor områdene klima, miljø og energi og mat, turisme og opplevelser, m.m.
Senterets investeringsportefølje består av cirka 120 aktive prosjekter og nettverk, sammen med mange hundre gjennomførte prosjekter av stor verdi for det nordiske næringslivet. Det er en forutsetning at minst tre nordiske land deltar i prosjektene som NICe finansierer og at resultatet fremmer nordisk næringsliv.

Alle bransjer er i utgangspunktet velkomne til å søke finansiering fra NICe. NICe vil likevel til enhver tid prioritere et begrenset antall satsningsområder, som vil fornyes over tid.

Det er en forutsetning at minst tre nordiske land deltar i prosjektene. Det skal arbeides aktivt for å engasjere de baltiske land og Nordvest-Russland i prosjektene. NICe skal ikke finansiere prosjekter som har et kommersielt siktemål til fordel for et fåtall foretak, selv om foretak fra tre nordiske land samarbeider.


 
Tilbake til startsiden


 
 
 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside Knapp til Bakgrunn og begrunnelse