MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/Akiviteter/Seminar, konferanser og workshps
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
meny-aktiviter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

 

illustrasjon  Aktiviteter modul 1
 

Workshops, konferanser og seminarer


______________________________
Illustrasjon_konferanse
The Pelagic complex in the Northeast Atlantic Ocean
- Torshavn, Faroe Islands 7-9 September 2010


In 2010 the Faroe Islands holds the Chairmanship of the Nordic Fisheries Cooperation under the Nordic Council of Ministers. The occasion is used to highlight challenges in fisheries which are important for fishing communities in general.

Fisheries based on large straddling and highly migratory fish stocks have an important place in overall fisheries in the Northeast Atlantic. These stocks include the blue whiting, Norwegian Spring Spawning (Atlanto-Scandian) herring, mackerel and capelin, which have significant economic value for fisheries nations in the region.

International law and other instruments, including the 1995 UN Fish Stocks Agreement and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries have outlined certain overarching principles for the sharing of resources between coastal states and fishing states with a history of fishing for the same stocks. Due to the large economic value of the fisheries, coupled with the fluctuating nature of migration patterns and a general lack of robust data, it seems increasingly difficult to maintain stable agreements on the international allocation of these important resources.

Recognising these difficulties, the Nordic Council of Ministers has decided to host this international conference, bringing together a number of highly qualified and distinguished experts in 5 separate sessions to share their views on various aspects of the pelagic complex. In the final session, the Secretary of NEAFC will chair a discussion on how, and whether, it is possible to develop more durable agreements.

These are issues not only of interest in the Northeast Atlantic region, but with relevance in all contexts where multilateral cooperation on shared fisheries resources is vital to ensuring responsible and sustainable fisheries management.


Les mer om konferansen

______________________________

illustrasjon MICWelcome to the International Marine Ingredients Conference
- Oslo, Norway, 20-21 September 2010


The emerging marine ingredient industry - value adding opportunities and industrial challenges The conference will address challenges and perspectives facing the international marine ingredient industry. This will include marine innovations and developments of bioactive and nutritional ingredients for use in foods, functional foods, food supplements, feed supplements, biotechnology and pharmaceuticals. Proteins, peptides, omega -3 oils, phospholipids, biopolymers and minerals will be addressed.

Les mer om konferansen

____________________

Nordisk konference om nye produktioner i ferskvandsakvakultur
- Billund, Danmark 23-24 september 2010


For mer informasjon om konferansen:
-
ta kontakt med Helge Paulsen (klikk på navnet for å sende epost) ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU-Aqua

Last ned program (pdf)
Download program in English (pdf)


______________________________

Illustrasjon_konferanse
Seas the Future
- Tórshavn, Faroe Islands 5 to 7 October 2010.


Seas the Future will provide a political platform from which to build on existing initiatives and explore new opportunities for marine-based environmental, resource and economic cooperation and development, both across the Nordic region, and with North Atlantic neighbours.

Les mer om konferansen
 
Tilbake til startsiden


illustrasjon
Mer om aktivitetene

1. Workshops og seminarer


* Tematisk eller sektorbasert
Målet med aktiviteter i denne gruppen er å etablere eller støtte eksisterende nordiske/nasjonale næringsrelaterte konsortier (b2b, b2r, b2c).

Samarbeid og kommunikasjon mellom nasjonale bransjeorganisa-sjoner er særlig velkomment – med sikte på å definere og drøfte prekompetitive problemstillinger/ temaer for den marine sektor.

Nye konstellasjoner og nettverk vil bli tillagt ekstra vekt under denne aktiviteten.

* Etablering av nye konstellasjoner som fremmer multidisiplinære tilnærminger som for eksempel bruk av IKT og mikro- og kanoteknologi i den marine sektor

Samarbeid og kommunikasjon mellom ulike disipliner som kan bidra til innovasjon. Følgelig legges stor vekt på fora hvor næringen kan få kjennskap til de nyeste og mest lovende teknologier og tjenester innenfor andre sektorer. På samme måte legges stor vekt på hvordan kunnskap innenfor den marine sektor kan nyttes/kommersialiseres innenfor andre sektorer.

* Nordisk næringsforum
Det eksisterer næringsfora i de nordiske landenes nasjonale sektorbaserte næringer, som for eksempel Pelargic forum, Shrimp (shell fish) forum, Aquaculture forum og Processing forum. Planen er å mobilisere disse foraene i nasjonale og/eller nordiske møter og få innspill og forslag til aktiviteter og temaer i modulene 2 og 3.


2. Faktainnsamling, etablering av konsortier og studieturer

Målet med aktiviteter i denne gruppen er å kartlegge og identifisere potensial for nordisk samarbeid som kan bli yttelrigere styrket gjennom et marint innovasjonsprogram.

Aktivitetene kan foregå innenfor de nordiske landene og/eller i Canada.


3. Studier

Målet med disse studiene er å skape felles grunnlag i konsortiet for ytterligere samarbeid blant annet innenfor modulene 2 og 3. Studiene tar for seg temaer og problem-stillinger som konsortiet definerer som viktige.

Rammebetingelser og evalueringskriterier godkjennes av konsortiet for hvert enkelt studium.


 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside