MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/Nyheter/Fremtidens fiske en jakt etter marine mikrostoffer?
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

 
illustrasjon  

Blir fremtidens fiske en jakt etter marine mikrostoffer?
line

 
  Sjø og hav dekker om 71 % av klodens overflate, og likevel er kunnskap om havet og utnyttelse av dets ressurser svært beskjeden sammenliknet med kompetansen om utnyttelse av ressurser på land.
 
 


I følge en rapport fra Ministeriet for Fødevarer, Landbruk og Fiskeri i Danmark, er interessen for havet som ressurs stadig økende. Et av seks områder som rapporten trekker frem er bruk av marine mikrostoffer med særlige egenskaber som kan inngå i medisinske produkter, kosmetikk og spesielle matvarer.

Grensene mellom legemidler, mat og kosmetikk er i ferd med å forsvinne og i skjæringspunktene vokser det frem nye og dynamiske markedssegmenter som Cosmeceuticals: kosmetikk med positive helseeffekter eller Nutricosmetics: produkter som spises, men er rettet mot ”beauty purposes” og Neutraceuticals (bl.a. functional food). Helsebringende marine ingredienser har et stort potensial i alle tre segmentene.

Den første marine ingredienskonferansen i Norge ble avholdt i Oslo 20. -21. september 2010. Konferansen var godt besøkt med over 200 deltakere fra flere land. Det er tydelig at temaet er av stor interesse i global sammenheng og at Norge og Norden har mye å tilby på dette området både når det gjelder kunnskap og marine råmaterialer. Se nærmere på konferansens hjemmeside.

Inntak av fiskeolje for helsebringende effekter har lang tradisjon i Norden. Det er likevel først i de senere årene vi har fått forskningsresultater som forklarer og understøtter den gamle overbevisningen. Denne kunnskapen har skapt grunnlag for ny næring og utvikling av nye innovative produkter av stor verdi. Ikke bare lipidene viser seg å ha helsebringende effekt; Marine proteiner og peptider viser seg også å ha positiv helseeffekt. Til forskjell fra lipidproduksjon kan proteiner og peptider ekstraheres av restråvarer som hittil har vært ansett som verdiløse. Restråvarer kan omdannes til produkter med en verdi som overgår markedsverdien av sjømat til menneskelig konsum.

For å kunne utnytte potensialet må dette understøttes av ytterligere forskning, men det alene er ikke nok. For å lykkes må bedriftene forholde seg til hele verdikjeden, være innovative og kombinere markedsforståelse med teknisk utvikling. De Nordiske landene har lenge samarbeidet om kunnskapsutveksling og utdanning innenfor marine lipider. Se egen hjemmeside for Nordisk lipidforum.


 
Tilbake til startsiden


illustrasjon
Tekst: NICe  
 
 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside