MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/Nyheter/Fiskeoppdrett - mer enn laks?
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

 
illustrasjon  

Fiskeoppdrett
- mer enn laks?

line

 
  Med støtte fra Nordisk Ministerråd arrangerte Dansk Teknisk Universitet nylig en konferanse om ferskvanns-oppdrett. Temaet var nye produksjoner i ferskvannskultur, og erfaringer med oppdrett av flere arter.
 
 


Det var god deltakelse fra næringslivet på konferansen, som vektla viktigheten av nettverk og samarbeid spesielt i oppstartfasen av oppdrett av en ny art. Å dele erfaringer og kunnskap er viktig for lære av hverandre og unngå å gjenta ofte kostbare feil. Interesse for ferskvannskultur er økende i Norden og det var særlig gledelig å se stor interesse fra Sverige og Finland.

I global kontekst er oppdrett ”an Asian thing”. Det er kun i forbindelse med lakseoppdrett at Norden kommer inn på topp 10 listen, som ellers er dominert av land i Asia. På verdensbasis er etterspørselen etter fisk stigende. FAO anslår at denne etterspørselen vil øke med 50 millioner tonn frem til 2015, samtidig som produksjonen kun forventes å øke med 43 millioner tonn. FAO anslår videre at 73 % av økningen forventes å komme fra oppdrettsnæringen.

På konferansen var det enighet om at diskusjonen rundt miljøbelastning og miljømessige rammevilkår for oppdrettsnæringen må endres dersom Nordisk oppdrettsnæring skal ta del i denne markedsøkningen. Oppdrett bør ses i en større sammenheng, som en del av øvrig matvareproduksjon. Her kan Norden være ledende og en felles nordisk tilnærming til miljøspørsmålene kan skape grunnlag for en sterk Nordisk oppdrettsklynge.

Nordisk ferskvannsoppdrett er mangfoldig og leverer foreløpig nisjeprodukter til hjemmemarkeder. For å kunne konkurrere på det globale markedet kan satsing på noen få arter være riktig. Men det er viktig å følge med i timen. Det er ikke mange tiår siden også lakseoppdrett var en nisje lik mange av de artene som en arbeider med i dag og konkurrenter i Asia har begynt å produsere samme ferskvannsarter som her i Norden.

For kort tid siden ble en rapport fra en mulighetsstudie om innlandsoppdrett i Norge tilgjengeliggjort. Rapporten gir samtidig en oversikt over innlandsoppdrett i andre Nordiske land (se under rapporter).

Klikk for nærmere informasjon og presentasjoner fra konferansen.


 
Tilbake til startsiden


illustrasjon
Tekst: NICe  
 
 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside