MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/Nyheter/Oppstart av ny Case study:Fremgangsrike forretningsmodeller i den marine verdikjeden
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
menyknapp_aktiviteter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

 
illustrasjon  
Oppstart av ny Case study:
Fremgangsrike forretningsmodeller
i den marine verdikjeden
line
 
 
 
 

Renate Bergersen ved Econ Pöyry skal foreta case studier innenfor hele den marine verdikjeden og avdekke fremgangsrike forretningsmodeller. Målet er å trekke frem konkrete eksempler på bedrifter og modeller som er innovative og lønnsomme. Dette vil gi strategisk viktige signaler både for bedrifter og innovasjonssystemer om hvordan og i hvilke ledd i verdikjeden man kan fremme utvikling av nye forretningsmodeller og konsepter i marin sektor.

Vi har bedt Renate Bergersen si noen ord om det forestående arbeidet. Både Econ Pöyry, og vår samarbeidspartner Nofima, ser frem til å kunne studere denne viktige næringen i en nordisk sammenheng, sier Bergersen. Særlig ser vi frem til møtene med bedriftene under case studiene – vår erfaring er at det alltid er inspirerende og lærerik t å snakke med ressurspersoner av denne typen. Man blir ofte overrasket, og får både bekreftet og avkreftet oppfatninger man har om bransjen.

Dette prosjektet gir en unik mulighet til å betrakte hele den nordiske marine sektor samlet, og til å identifisere de spennende casene på tvers av land og ledd i verdikjeden. Her er det masse å lære, og vår ambisjon er at prosjektet skal munne ut i konkrete beskrivelser og råd som både NICe, det enkelte lands myndigheter og bedriftene i marin sektor vil finne interessante og nyttige.

Det faktum at studien skal gjennomføres i et nordisk perspektiv tror jeg vil bidra til at sektoren i det enkelte land får hjelp til å heve blikket, og oppdage at det er mye lærdom og inspirasjon og hente fra de andre landene. Det er forbløffende hvor lite vi ofte vet om hva som skjer i våre naboland.

Når det gjelder innovasjonsperspektiver er mitt håp at studien skal kunne bidra til å gi både myndigheter, innovation agencies og enkeltbedrifter konkrete tanker og ideer om hvordan sektoren kan skape lønnsom innovasjon på nye områder.

Største utfordring i forbindelse med studien?
Jeg tror at den første utfordringen vi vil møte vil være å sikre at dataene vil samler inn i prosjektet første fase (en analyse av markedet og verdikjeden i samtlige nordiske land) er sammenlignbare.

I neste fase tror jeg den viktigste utfordringen vil være å kommunisere funnene våre på en spennende, lettfattelig og relevant måte. Vår ambisjon er å levere en studie som kan være utgangspunkt for konkrete handlinger og tiltak.


 

Renate BergersenRenate Bergersen er utdannet siviløkonom, og har vært i Econ Pöyry i to og et halvt år. Her jobber hun både med analyser og utredninger, og strategi- og forretningsrådgivning.

- Jeg synes det er veldig spennende å få lov til å lede dette studiet, fordi jeg vil få trekke veksel på mine erfaringer fra begge disse to områdene, sier Bergersen.

Før Econ Pöyry jobbet Bergersen med prosjekt-ledelse og virksomhetsstyring ved Universitet i
Oslo.


Nordisk marint innovasjonsprogram er delt opp i tre moduler. Den første fasen, som programmet er inne i nå, skal danne grunnlag for det videre arbeidet og de to neste programmodulene.

For å sikre best mulig effekt av arbeidet er det viktig først å foreta en grundig kartlegging av hva som rører seg i dagens marine sektor, og hvor utfordringene og mulighetene ligger. Programmet har derfor initiert to studier, som begge er tenkt ferdig i første halvår 2011. Studien: Fremgangsrike forretningsmodeller i den marine verdikjeden blir den andre av disse studiene.
________________________________
Nærmere informasjon gis via e-post. Vennligst kontakt Sigridur Thormodsdottir s.thormodsdottir@nordicinnovation.net
 
Tilbake til startsiden


illustrasjon
 
 
 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside