MarineInnotion_logoles mer om deltakelse i programmet
Du er her: Forsiden/Studier og prosjekter
line
blank
knapp til forsiden
menyknapp_hvorfor nordisk innovasjonsprogram
menyknapper
menyknapper
meny-aktiviter
Menyknapp_studierogprosjekter
Menyknapp_rapporter
menyknapp_nyhetsarkiv
menyknapp_fordypning

 
illustrasjon
 Studier og prosjekter
linje
  To studier på anbud - Innovasjon i marin sektor

Disse to studiene er de første av en rekke studier som planlagt er innenfor det marine innovasjonsprogrammet i perioden 2010-2014.

Den ene studien er en kartlegging av kunnskap om sjømatsmarkedet og brukerdreven innovasjon i sjømatssektoren. Den andre studien vil blant annet med bruk av cases beskrive ulike fremgangsrike forretningsmodeller i marin sektoren.

Anbudsfrist for studiene var 22. september

Les mer om studiene

Kontaktperson: s.thormodsdottir@nordicinnovation.net


  Finansiert av:

NICe,
Innovasjon Norge, Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)

linje
  Fact finding mission for islandske/færøyske bedrifter til Norge

Formålet med prosjektet er kartlegging av nordiske samarbeidbeidspartnere, og identifisering av samarbeidsmuligheter som kan utvikles videre under det marine innovasjonsprogrammet og nasjonale finansieringsordninger. Som et bidrag til etablering og utvikling av samarbeid og det marine innovasjonsprogrammet er det avsatt midler til en fact finding mission fra Island og Færøyene til Norge og Danmark.

Kontaktperson: Sigurjon.Arason@matis.is


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd, Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
  Kommersialisering av nye oppdrettsarter i ferskavannsakvakultur

Erfaringerne med kommercialisering af opdræt af nye arter i akvakultur viser at kommercialiseringsprocessen går langsommere end forudset i diverse udviklingsplaner for erhvervet. Der kan nævnes en række specifikke årsager til den langsomme udvikling, fra vanskelige finanansieringsforhold over kompliserede regelværk og uafklarede biologiske problemer med selve opdrættet til markedsføring af nye produkter. I 2009 var det etablert “Nordisk netværk for nye arter i akvakultur”.

Målsetningen med dette prosjektet er at videreføre arbeidet og gennemføre en konference i Danmark i efteråret 2010 til belysning af generelle innovationsbarrierer for succesfuld etablering af nye akvakulturproduktioner, og særligt de problemer der er knyttet til opdræt af sandart, aborre og helt.

Prosjektleder: Helge Paulsen; hep@aqua.dtu.dk


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd, Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
  Innovasjonsstrategiske studier i samarbeid med NICe

Kontaktperson: Erling Larsen; epl@dfu.min.dk


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd, Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
  Elektroniske dokumentasjon i de nordiske fiskerier som grunnlag for en bæredyktig fiskeriforvaltning

Det har blitt gjennomført et forsøg med elektronisk monitering ombord på kommercielle fiskerfartøjer med anvendelse av kamera- og sensordokumentasjon i Danmark. Forsøget var vellykket og flere land har ønsket at videreutvikle arbeidet med fangstkvoter basert på kameradokumentasjon.

Dette prosjektet er tenkt som forprosjekt for etablering av effektivt netverk, der kan udveksle erfaringer om kameraforsøg i de nordiske lande, således der udvikles optimale metoder og fælles forståelse af kamerateknologiens muligheter og begrænsninger der kan anvendes på globalt plan. Dokumentasjon, koordination og viden opsamling mellem de nordiske interessenter er afgørende for realisering af målsætningen om at anvende kameradokumentation som grundlag for en ny og bæredygtig fiskeripolitik.

Prosjektleder: Jørgen Dalskov; jd@aqua.dtu.dk


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd, Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
  Miljøvennlig og energieffektiv not og trål

I notfisket etter pelagiske fiskearter som sild, lodde og makrell foregår det slipping av fangst på grunn av feil størrelse eller kvalitet på fisk, eller at fangsten er for stor til at fartøyet kan ta ombord hele fangsten. I slike tilfeller har det vært vanlig med regulering av fangst med å slipppe hele eller deler av fangsten. Dette har vært ansett for en nødvendig og tilfredstillende metode for fangstregulering i notfisket. Nyere forskning har vist at denne praksisen kan være uheldig, blant annet med påfølgende, og utilsiktet dødelighet hos fisken som blir sluppet.

Det har de siste årene vært tett nordisk samarbeid vedrørende utvikling/forbedring av pelagisk trål. Dette har blant annet omfattet teknisk utstyr, seleksjon, kartlegging av flow i trålen for optimalisering av design, bruk av pelagisk trål til bunnfiskarter og utvikling av surveytrål. Målsetningen med dette prosjektet er å videreutvikle samarbeidet og sikre utveksling av relevant informasjon på dette området mellom nordiske fiskeriforskningsinstitutt.

Prosjektleder: Bjørnar Isaksen; bjoernar.isaksen@imr.no


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd, Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
  Sammenheng mellom sykdom og deres betydning på etterfølgende kvalitet hos oppdrettsfisk

Til trods for at bakterielle sygdomsudbrud i akvakultur oftest kan kureres med antibiotika, vil dannelsen af arvæv formodentligt have en forringende effekt på kvaliteten af det endelige produkt. Overordnet mål med prosjektet er at danne et konsortium og finansiere pilotforsøg indenfor forskning omkring kvaliteten af filet fra opdrætsfisk i relation til sygdomshistorik af fisken. At undersøge hvorledes sygdomsforløb i fiskeopdræt påvirker kvaliteten af konsumfisk og forarbejdede produkter.

Prosjektleder: Michael Engelbrecht Nielsen; men@aqua.dtu.dk


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd, Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
  Plattform om teknologiske tilsetningsstoffer ved produksjon av saltet torsk

Overordnet målsetning med prosjektet er å fremskaffe informasjon basert på resultat-analyse av rolle og tilstedeværelse av tilsatt fosfat i prosessering av saltet torsk. Denne informasjonen vil forhåpentligvis fjerne usikkerhet og gi økt forståelse i forbindelse med bruk av polyfosfater i prosessering av saltet torsk.

Prosjektleder: gudjon.thorkelsson@matis.i


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd, Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
  Modelism: modellering og simulering av verdikjedene i den nordiske fiskerisektoren

Målsetningen med prosjektet er å identifisere nye uutnyttede muligheter for at skape merverdi og minimere omkostninger i fødevareforsyningskjeder ved hjelp av nye og innovative modelleringsmetoder der vil resultere i muligheten for at simulere en gitt produksjon. For å oppnå en synergi effekt vil det være hensiktsmessig at etablere et felles nordisk forum for utveksling av opplysninger og metoder.

Prosjektet fokuserer på forsyningskjeder fra fiskesektoren, men modell- og simulerings-apparatet vil ha en genetisk natur, fordi det vil bli inndraget erfaringer fra andre fødevaresektorer.

Prosjektleder: Erling Larsen; epl@aqua.dtu.dk


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd - Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
  Fagnettverk innen bærekraftig fiske: Dokumentasjon, merking og sporing

Prosjektets primære målsetting er å etablere et tverrfaglig nettverk bestående av representanter fra næring, forvaltning, forbrukergrupper og forskning som skal komme sammen for å diskutere og finne løsninger på hvordan sporing og merking kan bidra til et mer bærekraftig fiske. Tanken er at man gjennom dialog mellom disse ulike aktørene kan etablere consensus på området og derved unngå å fremme forslag og løsninger som vil møte motstand blant "brukerne".

Prosjektleder; Jostein Storøy; jostein.storoy@sintef.no


  Finansiert av:

Nordisk ministerråd - Arbeidsgruppe for Fisk (AG-Fisk)
linje
 
  Tilbake til startsiden
   

 
logoer

linje

Nordisk InnovationsCenter | Stensberggata 25 | 0170 Oslo Telefon (+47) 47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | info @ nordicinnovation.net

 

Lenke til Nordisk InnovationsCenter sine nettsider Lenke til NORAs hjemmeside Lenke til AVFs hjemmeside Lenke til Islanske fiske- og landbruksdepartements hjemmeside Lenke til Innovasjon Norges hjemmeside Lenke til Det Færøyske Fiskeridepartementets hjemmeside Lenke til AG-Fisks hjemmeside